Wały mieszające

Wały mieszające wykonane są z kowalskiej stali stopowej. Mają najlepszy odporność na skręcanie.

Uszczelnienie wału

Wały mieszające mają długą żywotność, ponieważ uszczelnione są dwoma niezawodnymi uszczelkami czołowymi i innymi specjalistycznymi uszczelkami odporne na wysokie ciśnienie smaru.

Narzędzia mieszające

Dzięki temu, że ramiona mieszające mają opływowy kształt zarówno pod względem osiowym, jak i promieniowym, materiał w bębnie jest nie tylko cięty promieniowo, ale także jest popychany osiowo, dzięki czemu jest mieszany bardziej intensywnie i osiąga jednorodność w krótkim czasie. Unikalna konstrukcja systemu mieszania pozwala zaoszczędzić cement.

Napęd urządzenia

Urządzenie napędowe poruszane przez dwie planetarne przekładnie. W taki sposób ma zalety zwartej budowy, stabilnego ruchu, niskiego poziomu hałasu i długiej żywotności.

Automatyczne smarowanie

Smar rozprowadzają pompy z dystrybutora do wszystkich smarowanych punktów. Wysokie ciśnienie smaru, większa lepkość i mniejsze zużycie smaru zmniejszają zużycie smaru, co powoduje zmniejszenie przedostawania się smaru do betonu.

Hydrauliczne urządzenie opróżniające (spust)

Spust hydrauliczny powoduje unikanie pewnych wad występujących w spustach z pneumatycznym, jak nie otwieranie się zasuwy spustowej z powodu niskiego ciśnienia powietrza. Gdy zasuwa spustu ma opcję niepełnego otwierania się, można ustawić dowolny kąt otwarcia. Jeśli następuje sytuacja awaryjna, można otworzyć spust, naciskając przycisk ręcznego opróżniania mieszarki.

Typ Mieszarki CTS1000 CTS1250 CTS1500 CTS2000 CTS3000 CTS4000 CTS4500
Pojemność zasypowa(L) 1500 1875 2250 3000 4500 6000 6750
Pojemność zarobowaKg) 2400 3000 3600 4800 7200 9600 10800
Zarób(L) 1000 1250 1500 2000 3000 4000 4500
Moc napędu(kw) 37 45 2x30 2x37 2x55 2x75 2x75
Ilość łopatek mieszających 2*7 2*7 2*8 2*8 2*9 2*11 2*12
Ciężar(kg) 5000 5500 6000 8400 9500 13000 14500